Dr. Achanta Lakshmipathi Neurosurgical center

a post graduate institute,

a unit of Voluntary Health Services Multispecialty Hospital,

Rajiv Gandhi Road, Adyar, Chennai-113, India, www.vhsalnc@gmail.com

 

Home

Faculty

Academics

for the Public

e-Library

Links

Share

 

 

STAFF

POST GRADUATES

 

 

 

 

NEUROSURGEONS:

 

M.C. Vasudevan

 

A. Vincent Thamburaj

 

Senior Resident:

Bhavin Kumar Patel

 

ANESTHETIST:

Akila Suresh

 

Dr. M. Adarsh Manuel

Dr. Poonam Mohanty

Dr. Gaddam Sai Harish

Dr. Mangal Kumar Rachatte

ALUMINI

 

Name

years at ALNC

Dr. Vincent Thamburaj

1978-1983 and 2019 -  till date  

Dr. M C Vasudevan 

1978- till date                          

Dr. E V Ravishankar   

1984-1990                              

Dr. K Sridhar              

1985- 2005                             

Dr. M Bhaskara Rao 

1987- 1992                             

Dr. Nirmal Palit                    

1989- 1994                             

Dr P V Ramana        

1991-1996                              

Dr. Arjun Srivasta                

1992- 1997                              

Dr. Charulatha Hastak               

1992- 1993                             

Dr. Manoj                              

1992- 1992                             

Dr. D Mukherjee             

1993- 1998                              

Dr V S Hari                          

1993- 1994                             

Dr. S. Shajehan               

1994- 1999                              

Dr. Anil Pande            

1994- 2012                          

Dr. Asha Bakshi             

1994- 1999                             

Dr Praveen Sharma              

1997- 2000                             

Dr. Balasenthil Kumaran M R  

1997- 2004                             

Dr. Satish K                       

1997- 2002                             

Dr. Jagdish chattanali                  

2001 2002                            

Dr. Bobby Jose                         

1999- 2005                              

Dr. Nigel Peter Symss           

1999 2005                         

Dr. Vikram M                         

2000- 2006                             

Dr. Sanjeev Dhanuka                  

2000- 2005                             

Dr. Koshy Kochuman               

2001- 2006                             

Dr. A N Prasad                 

2001- 2007                              

Dr. Venugopal                    

2002- 2007                             

Dr. Murali Mohan                

2003- 2008                             

Dr. Amit Kapoor                    

2003- 2008                             

Dr. Manish Singh                    

2004- 2009                             

Dr Santhosh Mohan Rao

2005-2010

Dr Goutham Cugati

2005-2010

Dr. Pradeep Kumar Jain

2007-2012

Dr. Ravindranath Kapu

2007-2012

Dr. Bojja Venkata Sivaram

2009-2014

Dr. Harinivas

2009-2014

Dr. Gowtham Devareddy

2010-2016

Dr. Omar Bachh

2010-2016

Dr. Bhavin Kumar

2011-2019

Dr. Pulak Nigam

2011-2019

Dr. V.S. Sathish Anand

2012-2018

Dr. M. Shanmugam

2013-2019

Dr. Adarsh Manuel

2014-2020

Dr. Poonam Mohanty

2016-2022

Dr. Gaddam Sai Harish

2017-2023

Dr. Mangal Kumar Rachatte

2018-2024